Volgens CIDI-directeur Hanna Luden tonen de cijfers van de CIDI-Monitor-antisemitische-incidenten-2021 aan dat de trendmatige stijging van het aantal antisemitische incidenten blijft doorzetten. Zorgwekkend is dat een toenemend aantal incidenten zich afspeelt op scholen verspreid over het hele land. Bijna altijd betreft het pestgedrag van medeleerlingen richting kinderen van Joodse afkomst.

Ook in 2021 deden pieken in antisemitische incidenten zich vooral voor bij oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen. Het illustreert dat dit verder gaat dan kritiek op het beleid van de staat Israël. Nederlandse Joden worden verantwoordelijk gehouden voor acties van de Israëlische regering.

Bron: CIDI