Een nieuw onderzoek van Centerdata in opdracht van o.a. het CIDI toont de mate aan van (onbewust) antisemitisme onder de Nederlandse bevolking.

De meeste respondenten blijken een neutrale (53%) dan wel positieve (26%) houding te hebben ten aanzien van Joden. Tegelijkertijd zijn bepaalde stereotype vooroordelen over Joden duidelijk aanwezig. Joden wordt vaak politieke invloed toegeschreven (28%) bij de vraag of dit hen als groep kenmerkt. Op dezelfde manier vindt 17% dat zij een bevoorrechte positie hebben.

Een kleine groep respondenten (7%) geeft aan negatief te denken over Joden. Deze groep heeft ook vaak negatieve beelden van andere groepen in de samenleving.

Bron: CIDI