Stop antisemitisme!

Steun ons in het voorkomen van antisemitisme


    Betalen via machtiging

    Uw gegevens


    Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stiching Antisemitisme Preventie om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. En uw bank om eenmalig of doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stiching Antisemitisme Preventie.
    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.