Doneer

Steun ons in het voorkomen van antisemitisme

Stichting Antisemitisme Preventie kan haar werk alleen doen dankzij uw bijdrage!

Giften kunnen worden overgemaakt op rekening NL20RABO0336824629

Of door gebruik te maken van het onderstaande machtigingsformulier.

Alvast onze hartelijke dank!

Stichting AP heeft de ANBI status. Giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Doneer en help ons


EenmaligMaandelijksJaarlijks

Betalen via machtiging

Uw gegevens

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stiching Antisemitisme Preventie om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. En uw bank om eenmalig of doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stiching Antisemitisme Preventie.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.