Uit een enquête, uitgevoerd door het peilingsbureau “YouGov” en het “Kings College London”, blijkt dat 45 procent van de volwassen Britten antisemitische standpunten heeft.

Voor de enquête werden in totaal zes antisemitische stellingen voorgelegd.  Van de ondervraagden was 55 procent het met geen van de zes stellingen eens. In totaal stemde 45 procent in met minstens een van de stellingen.

Zo is bijvoorbeeld 11 procent van de ondervraagden van mening dat de media “gecontroleerd worden door de Joden”, en 8 procent van mening is dat “de Joden” veel en vaak over de Shoah praten om “hun politieke agenda te legitimeren”. Zestien procent van de deelnemers is van mening dat “Israël kan doen en laten wat ze wil, omdat haar supporters de media controleren”.

Uit een eveneens uitgevoerde enquête, blijkt dat slechts 20 procent van de Britse Joden van mening is dat de autoriteiten in hun land genoeg doen om antisemitisme tegen te gaan. Maar liefst 78 procent van de ondervraagde Joden is van mening dat politici niet genoeg doen om de Joodse gemeenschap tegen antisemitisme te beschermen.

Wel komt uit de enquête naar voren dat 57 procent van de Britse Joden zich “welkom voelt” in Groot-Brittannië, wat een forse stijging betekent ten opzichte van een vergelijkbare enquête in 2019. Destijds gaf slechts 20 procent van de ondervraagde Joden aan zich “welkom” te voelen in Groot-Brittannië.

Het antisemitisme in Groot-Brittannië is de afgelopen jaren vooral op politiek vlak een veelbesproken onderwerp geweest. Oud Labour Party voorzitter, Jeremy Corbyn werd eind oktober 2020 het lidmaatschap ontnomen. Diverse Joodse partijleden stapten eerder uit de partij, omdat Corbyn niets tegen het antisemitsime binnen de partij ondernam.

Bron: IsraelhayomThe Guardian