Stichting AP steunt de petitie tegen antisemitisme die door de Christen Unie, SGP en het CIDI is opgesteld. In de petitie wordt de Europese Commissie gevraagd antisemitisme effectiever aan te pakken op het gebied van onder andere veiligheid, onderwijs en haatzaaien. En van de opstellers, Gert-Jan Segers, vindt dat er te veel gezwegen wordt over onderdrukking van Joden. Hij noemt het ‘een nieuwe schandvlek’ dat een groeiend aantal Joden Europa verlaat vanwege toenemend antisemitisme. ‘Onze vrijheid en beschaving staan of vallen met de vrijheid en veiligheid van minderheden en in het bijzonder die van de Joodse minderheid.’ De cijfers over antisemitisme zijn volgens de CU-voorman verontrustend. ‘Negen op de tien Europese Joden menen dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen in de EU. Bijna dertig procent van de Joden in de EU zegt minstens een in de voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen vanwege hun Joodse afkomst, maar slechts één op de vijf stapt naar de politie.’

Bron: ND

Teken de petitie hier