Facebook gaat posts waarin de Holocaust wordt ontkend, verwijderen. Ook het in twijfel trekken van de genocide op de Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt niet langer op het platform getolereerd.

Facebook heeft de afgelopen jaren gesproken met leiders uit de Joodse gemeenschap, en is tot de conclusie gekomen dat het ontkennen van de Holocaust door hen als haatzaaiend moet worden behandeld, en dus moet worden verbannen van de site.

Uit een Amerikaanse enquête, blijkt dat ongeveer een kwart van de jongeren tussen de 18 en 39 jaar ervan uitgaat dat de Holocaust een mythe is, dat de genocide overdreven wordt of dat niet met zekerheid te zeggen valt dat de Holocaust daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Wanneer iemand de term ‘Holocaust’ in de zoekbalk van Facebook intikte, kreeg pagina’s over Holocaustontkenning bovenaan de lijst te zien. Niet alleen wil Facebook dat rechtzetten, ook zal het de haatzaaiende content verwijderen. Wel geeft het medium aan dat het nog even zou kunnen duren voordat alle antisemitische of Holocaustontkennende posts verwijderd zijn.

Na Facebook heeft ook Twitter aangegeven Holocaustontkenning niet langer toe te staan op hun medium.

Bron: Het Parool