Begin deze maand lanceerden de ChristenUnie, SGP en het Centrum Informatie en Documentatie (CIDI) de petitie Stop Antisemitisme, waarin ze de Europese Commissie oproepen een speerpunt te maken van de bestrijding van antisemitisme in Europa. Eric Vink van Stichting Antisemitisme Preventie is blij met deze petitie, die inmiddels ruim twintigduizend keer is ondertekend.

EO Visie vroeg Eric Vink van stichting antisemitisme preventie naar zijn mening over de petitie en het gevaar van antisemitisme.

“Ik vind het heel goed dat er opgeroepen wordt om het probleem van antisemitisme in Europa serieus te nemen en er alles aan te doen dit te bestrijden,” zegt Vink. “Met name de aandacht die gevraagd wordt voor onderwijs is van groot belang. Juist op dat vlak zet onze stichting zich dan ook in. Daarmee kunnen antisemitische incidenten, die we helaas te vaak in het nieuws zien, deels worden voorkomen.”

Lees het hele interview hier.