De Verenigde Naties (VN) heeft de Palestijnse Autoriteit opgeroepen antisemitische uitingen in schoolboeken aan te pakken. Het antiracisme comité van de VN gaf aan dat sommige schoolboeken haat tegen Israëli’s aanwakkeren en geweld aansporen. Verder gaf het comité aan dat de Palestijnse overheid faalde in het uitvoeren van VN verdragen over racisme. Al jaren wordt er door NGOs op het antisemitische en gewelddadige karakter van sommige schoolboeken in de Palestijnse gebieden gewezen. Het is voor het eerst dat een VN orgaan deze problematiek benoemt.

Bron: UN Watch