‘Maar toen, tijdens een eerdere herdenking, dwars door de serene en doodse stilte van ons samenzijn, schreeuwde een fietsende voorbijganger: Heil Hitler! Ik liet me niet afleiden, ik vervolgde mijn toespraak, ik gaf de vloek geen ruimte. Maar die ene onverwachte vloek herhaalde zich hier tijdens de 2 minuten stilte op 4 mei. Het vermenigvuldigt zich en wordt een stuk realiteit die een dreigende en een levensgevaarlijke brug slaat tussen het toen van de Kindertransporten met het nu van het snel en dramatisch oplevend antisemitisme.’ Opperrabbijn Jacobs.

Gisteren werd bij Nationaal Monument Kamp Vught de jaarlijkse herdenking van de kindertransporten van juni 1943 gehouden. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat bijna 1300 Joodse kinderen op transport moesten naar vernietigingskamp Sobibor, waar zij vrijwel allen direct bij aankomst werden vermoord. Deze gebeurtenis wordt jaarlijks herdacht bij het kindergedenkteken. Op dit monument zijn de namen verwerkt van de weggevoerde kinderen met hun naam en leeftijd.

Opperrabbijn Jacobs riep tijdens de herdenking op ‘de besmettelijke ziekte van antisemitisme’ te bestrijden door middel van educatie:
‘Wat doen wij eraan om de uiterst besmettelijke ziekte, het antisemitisme, de kop in te drukken? Wij mogen een herhaling van de Kindertransporten onder geen beding toelaten! Wij moeten waarschuwen, maatregelen nemen, kinderen confronteren met het toen omwille van het nu. Educatie! Onderwijs over de gaskamers op alle scholen en zeker ook bij inburgeringscursussen.’

Lees de hele toespraak hier: Kindertransporten Vught 2019

Opperrabbijn Jacobs is een van de sprekers tijdens het jaarlijkse congres antisemitisme op 20 juni.