Voorzitter Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg (CJO) is positief over het gesprek met minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid over antisemitisme. Diverse vertegenwoordigers van Joods Nederland spraken onder andere met burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) van Amsterdam en het hoofd van het Openbaar Ministerie over een zogeheten ketenaanpak om antisemitisme tegen te gaan. Verdoner: “Dat is een mix tussen educatie, voorlichting , en bestrijding van antisemitisme. Met onze partners in de samenleving moeten we ervoor zorgen dat de kennis over de Joodse cultuur in de samenleving veel breder wordt. Dan hebben we het dus niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over de Joodse gebruiken en cultuur.” Verdoner hoopt dat scholen en andere maatschappelijke instanties deel gaan nemen aan de ketenaanpak. “Onbekend, maakt onbemind.”

Het CJO pleitte verder voor het aanstellen van een nationaal coördinator antisemitisme en het hanteren van de internationale IHRA-antisemitisme definitie.

Bron: Jonet