Minister Van Engelshoven stelt een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar voor het onderhoud en de restauratie van Joodse begraafplaatsen. Dat heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, op basis waarvan de minister heeft vastgesteld dat er extra zorg nodig is voor diverse Joodse begraafplaatsen. Met name ‘vergeten’ begraafplaatsen of begraafplaatsen met een bijzonder karakter zullen worden meegenomen.

Joodse begraafplaatsen vormen een monument van het Jodendom dat sinds vierhonderd jaar onafgebroken in Nederland bestaat. Deze begraafplaatsen vormen tevens de stille getuigen van het grotendeels verdwenen Joodse leven. Vorig jaar al maakte de minister in haar cultuurbrief Erfgoed Telt duidelijk dat het kabinet het belang van dit erfgoed erkent, juist omdat deze plekken een krachtige waarschuwing vormen voor het heden.

Bron: NIK