Stichting Antisemitisme Preventie steunt de gepresenteerde Initiatiefnota Antisemitisme van coalitiepartijen VVD en ChristenUnie (CU). Vooral de ruime aandacht voor het onderwijs over antisemitisme spreekt bijzonder aan.

GROTE ZORG
In de nota komen VVD en CU tot de conclusie dat het antisemitisme in Nederland en Europa reden is tot grote zorg:
“Ouders die eerst de beveiliging moeten regelen, voordat ze na kunnen denken over de ballonnen en de taartjes voor de bat mitswa van hun dochtertje. Kinderen die onder zware beveiliging naar school moeten. Niet vrij en veilig over straat kunnen met een keppeltje in een stad als Amsterdam.
Als hardwerkende ondernemer voor een derde keer in een korte tijd je koosjere restaurant vernield zien worden. Dit zijn geen losstaande incidenten, maar de dagelijkse werkelijkheid voor veel Nederlandse en andere Europese Joden.”

DOEL
Het doel van de nota is drieledig. Ten eerste willen de initiatiefnemers de urgentie en de noodzaak voor een effectieve aanpak van antisemitisme onder de aandacht brengen. Vervolgens willen de indieners benadrukken dat antisemitisme een probleem van ons allen is, niet alleen van de Joodse gemeenschap. De impact van een met haat en vooroordelen doordrenkte ideologie is vele malen groter, het bedreigt de vrijheid en veiligheid van de hele samenleving. Willen we dat het niet nog meer wortelt in ons land, dan zullen we met elkaar ons tegen Jodenhaat moeten uitspreken en blijven uitspreken. En ten slotte stellen de initiatiefnemers concrete acties voor om antisemitisme ook nog effectiever aan te pakken.

ACHT STAPPEN
De initiatiefnemers beogen met deze nota de nodige stappen te zetten in een effectieve aanpak van antisemitisme.
Dit doen de initiatiefnemers door hier aandacht voor te vragen binnen het onderwijs (1), jongeren (2), inburgering (3) het veiligheidsdomein (4), het overheidsbeleid (5), internet (6), veilig sportklimaat (7) en beogen daarbij ook meer onderzoek in te zetten naar aard, omvang en effectieve aanpak (8).

Voorzitter stichting AP Eric Vink: “Bijzonder dankbaar dat VVD en CU de problematiek van antisemitisme serieus nemen en met een helder en concreet stuk naar buiten zijn gekomen. Antisemitisme raakt ons allemaal en het is niet een probleem van de Joden, het is een probleem van de niet-Joden. Wij hebben het veroorzaakt, laten wij dan ook degene zijn die het aanpakken. We zijn heel benieuwd hoe deze nota vertaalt zal gaan worden naar een effectieve aanpak van antisemitisme. Dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat de overheid dit initiatief weet om te zetten naar concrete aanpak en preventie.”

inititatiefnota

Foto Nieuwsuur: Holocaustoverlevende Wolfgang Kotek ontvangt de initiatiefnota uit handen van Segers (CU) en Yesilgöz (VVD)