De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee ze de regering verzoekt “zowel in bilaterale contacten als openlijk stevig uit te spreken tegen uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme”.

De motie is ingediend door de buitenlandwoordvoerders van GroenLinks, SGP, PvdA en SP. Alleen de VVD en FvD waren tegen tijdens de stemming op 13 november.

https://www.cidi.nl/kamer-neemt-motie-aan-voor-uitspreken-tegen-antisemitisme-buitenlandse-regeringsleiders/

foto: Flicker