De SGP fractie heeft in een reactie op de initiatiefnota antisemitisme gevraagd om scholen financieel te steunen bij het tegengaan van antisemitisme. Ze spreken hun verbazing uit dat dit niet in de nota is meegenomen, terwijl het belang van onderwijs juist duidelijk in de nota wordt verwoord. De financiële krapte waar scholen veelal mee te kampen hebben, kunnen een belemmering vormen bij het inschakelen van expertise van bijvoorbeeld stichting antisemitisme preventie of het CIDI, zo stellen zij. Daarnaast vragen de leden van de SGP-fractie zich af waarom de initiatiefnemers niet nader hebben uitgewerkt hoe scholen beter kunnen worden ondersteund bij het lesgeven over antisemitisme.