In een rapport dat afgelopen vrijdag verscheen, noemt de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van religie en levensovertuiging, Ahmed Shaheed, antisemitisme een ernstige belemmering voor het recht op vrijheid van godsdienst.

De speciale rapporteur stelt met grote bezorgdheid vast dat het aantal antisemitische incidenten in verschillende landen toeneemt. Met inbegrip van landen met weinig of geen Joodse bevolking. Hij constateert dat deze incidenten een klimaat van angst hebben gecreëerd onder een groot aantal Joden. Daardoor worden zij onder andere belemmerd bij het uitoefenen van hun religie.

De speciale rapporteur benadrukt dat antisemitisme, als er niet wordt opgetreden door de overheid, niet alleen een gevaar oplevert voor Joden, maar ook voor andere minderheden. Antisemitisme is een vergif dat wederzijds respect vergiftigt en een bedreiging vormt voor alle samenlevingen waarin het zich bevindt.

De VN-rapporteur dringt er bij de lidstaten op aan om antisemitische haatmisdrijven te identificeren, te documenteren en te verbieden. Daarnaast dringt hij erop aan om onderwijs en voorlichting in te zetten bij het terugdringen van antisemitisme.

Lees het rapport hier: UN-Report-on-Antisemitism

Bron: UNWatch