Antisemitisme Preventie

Een zaak van ons allemaal

Wij vinden het onacceptabel dat Joden in Nederland zich niet veilig voelen. Dat er op dit moment Joden overwegen hun koffers te pakken om Nederland te ontvluchten. Het is onze plicht om daar de aandacht op te vestigen en er alles aan te doen Joden een veilige omgeving te bieden die vrij is van antisemitisme. Zodat  Joodse moeders zonder angst hun kinderen naar school kunnen brengen, Joodse mannen een keppeltje kunnen dragen zonder uitgescholden te worden en synagogen niet meer beveiligd hoeven te worden. Wij staan voor een samenleving die vrij is van antisemitisme, want antisemitisme raakt ons allemaal!

De belangrijkste pijler van ons werk is voorlichting. Op de website antisemitismepreventie.nl bieden we nieuws, achtergronden en lesstof aan.  Daarnaast organiseren we lezingen en geven we gastlessen op scholen. We staan daarbij in nauw contact met de overheid en andere organisaties. Door samen te werken hopen we een zo breed mogelijk bereik te creëren.

Bestuur
E.Vink – voorzitter
W. van der Hoef – secretaris
M. Blokland – penningmeester

Jaarverslag 2022beleidsplan 2024

Neem contact op